Kontakt oss

Forbundet for Ledelse og Teknikk
Forbundet for Ledelse og Teknikk, Pb.8906 Youngstorget,0028 Oslo
Org.nr: 971 526 556, Telefon: 23 06 10 29, E-post: postkasse@flt.no

Lager
FLT c/o Logistikkhuset PLD AS
Leiraveien 14
2000 Lillestrøm
Tlf: 63800460
E-post: flt@logistikkhuset.no